សណ្ឋាគារ បុរីអង្គរ គឺជាសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥ ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រណីត សាងសង់ឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់តាមរចនាបថខ្មែរ និងមានសេវាកម្មច្រើនយ៉ាង ដើម្បីផ្តល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចបែបខ្មែរ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវ បទពិសោធន៍នានា ដល់អតិថិជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងការ ស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ និងអរិយធម៍ដ៏ ល្អរបស់ខែ្មរយើង។ ប្រទីបទាំងមូលបង