ដើមណូអែលធំជាងគេក្នុងក្រុងសៀមរាប BIGGEST CHRISTMAS TREE IN SIEM REAP

Thu-28-Dec-2017 | Category : 0

នេះគឺជាឆ្នាំលើកទី7ហើយដែល បុរីអង្គរ ធ្វើការតុបតែងលំអរសណ្ឋាគារ ជាពិសេសផ្នែកខាងមុខ សំរាប់ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរក្នុងរដូវកាលបុណ្យណូអែលនិងឆ្លងឆ្នាំសកល។

ដោយឡែកឆ្នាំនេះ បុរីអង្គរ បានតុបតែងកាន់តែធំជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត ដោយបានរៀបចំនូវដើមណូអែលដ៏ធំនិងខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ក្រៅពីនេះ យើងក៏រៀបចំកាដូយក្ស និងព្ជួរបាល់ណូអែលធំៗ ដើម្បីបង្កើតនិងបង្កើននូវទីតាំងសំរាប់ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យបានច្រើនកន្លែងនារដូវកាលចុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ស្របពេលដែល បុរីអង្គរ ប្រារព្វខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ផងដែរ។

This is the 7th year that Borei Angkor Resort & Spa has been outstandingly decorating its property, especially at the façade with different Christmas & New Year’s themes from year to year. 
This year, Borei Angkor is making everything even bigger than last year. We have built the biggest and tallest Christmas tree and even a giant Christmas gift box coupled with some of the biggest Christmas balls while Borei Angkor is celebrating the 20th Anniversary this year as well. 

Lotus Blanc Hotel
 The Privilege Floor
Mudita Spa
Tusita Restaurant
The Twizt Hostel - Life style
360 degree virtual tour WhatsApp Borei Messanger